ČO SI MOŽNO NEVEDEL/A O POTRATOCH

Pridané: 29.9.2020 01:14:52

29 September 2020

ČO SI MOŽNO NEVEDEL/A O POTRATOCH

ČO SI (MOŽNO) NEVEDEL/A O POTRATOCH

 

Milí priatelia, fanúškovia a ktokoľvek, kto ste zablúdili na náš web,

Leto sa nám už skončilo, pri myšlienkach na outdoorový šport človeku stačí pozrieť von oknom a razom sa človeku nechce ísť do daždivého počasia. Nuž, aspoň si nájdeme čas podúmať nad niektorými spoločenskými problémami – najmä, ak sa týkajú aj mládeže a nášho života.

Po každoročnej uhorkovej sezóne tu máme celkom zaujímavú tému, ktorá sa týka zdravia žien, avšak na konci dňa aj mužskej časti populácie. A to tématika "prerušenia tehotenstva" alebo ľudovo povedané potraty.

Tejto téme sme sa venovali už krátko po vzniku združenia, ale nezaškodí sa k nej opäť vrátiť a možno to vyvolá bohatú a vecnú diskusiu. No a v prípade, že budeme mať od Vás pozitívne ohlasy, možno zrealizujeme aj krátky dokumentárny film a sériu besied s mladými ľudmi, či už niekde vo verejnom priestranstve, alebo formou osvety na školách.

Termín "prerušenie" tehotenstva je tak trošku zavádzajúci, pretože po prerušení tehotenstva nie je možné v tom istom tehotenstve pokračovať, čiže skôr by bolo férovejšie použiť pojem "ukončenie" tehotenstva.

Aj keď sa zvykneme verejne vyhýbať politickým témam, v tejto téme sa trošku vedie aj politická súťaž, ide však o predovšetkým o záležitosť a otázku zdravia. Keďže sme apolitická a zároveň "areligiózna" organizácia, budeme preto abstrahovať od postojov politických strán a kruhov v našom parlamente, európskom, či v spojených státoch. Taktiež nebudeme rozoberať náboženské a morálno-etické aspekty tejto témy.

Nebolo by to ani efektívne, pretože každý z nás má svoje vlastné subjektívne nazeranie, vlastné rebríčky hodnôt aj morálku, ktoré rešpektujeme. Napokon, takýchto diskusných fór je tisíce – a ich efektivita je otázna.

Preto je otázka, či nie je efektívnejšie zamerať sa radšej na objektívne skutočnosti v súvislosti s touto témou?

To, na čo by bolo zaujímavé sústrediť pozornosť mládeže, sú najmä 2 okruhy následkov, ktoré postihujú predovšetkým dievčatá/ženy absolvujúce potrat:

A. SOMATICKÉ (TELESNÉ)
B. PSYCHICKÉ

 

SOMATICKÉ NÁSLEDKY

Už si nespomínam, pri ktorom medzinárodnom fóre alebo evente padla táto tématika. Čo je však podstatné, jeden z účastníkov – lekár, mi povedal zaujimavé fakty – pri potrate dochádza alebo môže dôjsť k poškodeniu maternice ženy takým spôsobom, že žena môže ostať relatívne neplodná.

Že ide akoby o zárez na platni, kde potom hudba zakaždým poskočí na to isté miesto. Alebo inak povedané, ak ide žena na potrat, alebo z rôzných zdravotných alebo iných dôvodov absolvuje potrat napr. v treťom mesiaci, ďalšie tehotenstvo môže vyvolávať samovolný potrat v rovnakom mesiaci a žena má problém dokončiť tehotensto normálnym spôsobom.

Táto informácia mi dlho blúdila hlavou a prišla mi ako veľmi podstatná pre zachovanie zdravia našej mládeže. Pritom nás to nikto neučil na hodinách prírodopisu alebo neskôr biológie na stredných školách. Samozrejme, chápem, že učivo je treba štandardizovať a zúžiť na nejaký schválený celok, táto informácia by však mohla byť súčasťou učiva, prípadne neformálneho vzdelávania (besedy, prednášky, workshopy, atď.).


Medzi somatické / fyzické (telesné) následky potratov podľa profesorky Prof. MUDr. Evy Grey, PhD patria tieto 3 kategórie:

A. BEZPROSTREDNÉ (krvácanie, poškodenie hrdla maternice, poranenie tela maternice, poranenie močového mechúra a šok)

B. VČASNÉ (zvyšky po potrate, infekcie maternice, zápaly vajcovodov a vaječníkov)

C. NESKORÉ (Rozdeľujú sa na tie, ktoré ovplyvňujú ďalšie tehotenstvo a také, ktoré sa prejavujú alebo môžu prejaviť na zdravotnom stave ženy)

a. PRE ĎALŠIE TEHOTENSTVO

V prípade poškodenia maternice môžu na jej stene vznikať jazvy.
V prípade chronického zápalu sa vytvárajú zrasty, najmä vo vajcovodoch.

Z toho potom vyplýva neschopnosť oplodneného vajíčka uhniezdiť sa v maternici – neplodnosť, alebo neschopnosť oplodneného vajíčka prejsť vajcovodom do maternice - mimomaternicové tehotenstvo.

Poškodenie krčka maternice môže spôsobiť neschopnosť udržať plod v maternici do pôrodu, čo vedie k predčasným pôrodom alebo samovoľným potratom v prípade ďalšieho – chceného – tehotenstva.

Pri Rh negativite matky potrat zvyšuje riziko sérovej choroby u ďalších detí; táto môže viesť až k ich smrti.


b. PRE ZDRAVIE ŽENY – RAKOVINA PRSNÍKA

Prsná žľaza sa skladá z lalôčikov, ktoré v priebehu života ženy dozrievajú. Po narodení má prsná žľaza dievčatka primitívne lalôčiky 1.typu. Tieto sú nezrelé, avšakzároveň citlivé na pôsobenie karcinogénov a zhubné zvrhnutie.

V puberte sa menia z typu 1. na typ 2., ktorý je ešte vždy citlivý na karcinogény.

Počas tehotenstva dochádza pod vplyvom hormónov najprv k zmnoženiu týchto lalôčikov. V 3. trimestri tehotenstva (po 32. týždni) vyzrievajú na typ 3., ktorý má zvýšenú odolnosť voči karcinogénom.

Po pôrode sa menia na typ 4., ktorý produkuje mlieko, i tento typ má zvýšenú odolnosť voči karcinogénom.

V prípade umelého ukončenia tehotenstva zostáva v prsnej žľaze veľké množstvo „vybudených" buniek, ktoré nedozrejú a zvyšujú riziko vzniku rakoviny prsníka u tejto ženy. Riziko sa ešte viac zvyšuje, ak ide o ukončenie prvého tehotenstva.

Kompletné informácie od pani profesorky nájdete na tomto linku.


PSYCHICKÉ NÁSLEDKY

Medzi najčastejší fenomén "po" patrí tzv. "post-aborčný syndróm". Prečo sa o týchto psychických traumách žien veľa nevedelo?

- ženy po potrate trpia nie jedným, ale rôznymi psychickými problémami, ktoré sa často nedávajú do súvisu s potratovou skúsenosťou

- vnútorné napätie vnútri ženy môže byť dlho skryté a potlačené, takže sa navonok prejaví po rôzne dlhom čase od potratu (U niektorej ženy to môžu byť dni až týždne, u inej celé roky po zákroku)

- že mnohé ženy o psychických následkoch nechcú hovoriť alebo ak aj chcú, nemajú s kým. Kým ženu, u ktorej došlo k potratu samovolne, každý prejaví lútosť a spolupratričnosť, ženy, ktoré idú na potrat z vlastnej vôle, nikto neľutuje.

Každá žena je jedinečná, a každá preto prežíva tragédiu umelého potratu svojím spôsobom.

Napriek tomu sa však u mnohých objavujú rovnaké problémy ako napríklad:

- Vyprázdnenie a vytesnenie
- Podráždenie
- Vtieravé predstavy
- Problémy v sexuálnom živote
- Sebapoškodzovanie a samovraždy
- Problémy v partnerských vzťahoch
- Opakované potraty a nezdravý vzťah k deťom

Detailnejší pohľad na psychické traumy nájdete na tomto článku od pani Prof. MUDr. Evy Grey, PhD.

Čo sa týka teórie, určite to nie je čítanie, z ktorého budeme mať stavy duševnej extázy, no vedomé poznanie takýchto následkov u aspoň trochu uvažujúceho človeka vedie minimálne k jednej veci – zvažovaniu PRE-a-PROTI. Minimálne u tehotnej ženy (alebo dievčaťa). Zvažovaniu všetkých možných súvislostí a nádväzností, ktoré s akýmkoľvek krokom budú súvisieť a nasledovať.

No a u ostatných, ktorí tieto problémy nemajú, aspoň môže dôjsť k zamysleniu sa nad tým a možno upraveniu spôsobu svojho milostného života, ktorí všetci buď máme alebo aspoň chceme a určite budeme časom mať.

Problémom dnešnej doby je, že síce žijeme v dobe informačnej saturácie (zahltenosti informáciami), často sme nútení robiť rozhodnutia na základe neúplných informácií. Najmä medzi mladými ľuďmi nefunguje normálna osveta – nezaťažená politickým alebo morálnym balastom (tým však nechcem znevažovať oba aspekty – avšak ruku na srdce – koho v teenage veku zaujíma morálka alebo politika – 5% alebo ešte menej?

Každého však zaujíma objektívny následok poškodenia zdravia alebo psychiky, pokiaľ má aspoň trosku rozumu. Len nájsť ten správny balans, keď sme vo fáze "zaliatia" hormónov a chuti po rozkoši :) 

Pôvodne sme chceli natočiť anonymizované video so ženami, ktoré v minulosti absolvovali potrat (samozrejme bez uvedenia ich tváre a hlasu), aby to neboli len teoretické keci. Avšak zatiaľ sme sa nedostali do takého štádia, aby sme to zrealizovali. Nejde o techické záležitosti, skôr o to, že všetky ženy, s ktorými sme sa mali možnosť rozprávať, sa pri tejto teme do pár minút hlboko rozplakali a prišlo nám neetické dať to na video. Každopádne, bola by to asi fajne účinná terapia šokom pre mladých ľudí. Sú to veľmi silné príbehy.

Nebudeme ani popisovať ich detailné životné situácie a okolnosti, ktoré ich viedli k tomu rozhodnutiu, aby neboli identifikovateľné ich blízkymi alebo bývalými partnermi. Ktovie, možno, keď sa nám ozvú ženy, ktoré budú s takou traumou vysporiadané (ak sa to vôbec dá), možno to sem pridáme časom.

Každopádne, čo bolo u každej ženy spoločné, nehľadiac na telesné dopady, bol a u mnohých ešte stále je smútok kdesi hlboko v duši a predstava, aké by to dieťa bolo teraz, keby sa narodilo. Každoročný hlboký plač na Dušičky, kedy sa snažia na cintoríne ospravedlniť tej dušičke alebo pri pesničkách, ktoré boli buď z toho obdobia alebo filmoch s podobnou tématikou. Je to ako zárez na duši, ktorý sa nedá zmazať – s ktorým sa žena musí v rámci možnosti naučiť žiť.

Samozrejme, trošku ležérnejšie to berú mladšie ročníky, no ťažšie ženy, ktoré absolvovali potrat vo vyššom veku napríklad kvôli manželským problémom a neistote po hroziacom rozvode. U mladších žien tá ležérnosť spravidla končí pri pokusoch otehotnieť a donosiť chcené dieťatko.

Každopádne, situácia na Slovensku ohľadom potratov nieje až taká negatívna, ako bývala možno za socializmu – a čo je pozitívne, aj vtedy sa gynekológovia snažili adeptku na potrat od takého kroku v prvom rade odhovoriť. Deje sa tak aj v dnešnej dobe.

Sú tu možné alternatívne riešenia ako napríklad anonymný pôrod, hniezda záchrany alebo adopcie.

Pri anonymnom pôrode sa záležitosť vybavuje tak, že dievča, prípadne mladá žena, ide na "štúdijný pobyt" do zahraničia, kde prebehne pôrod normálnou cestou. Mamička má potom dostatok času na výber, či sa rozhodne dieťa si ponechať alebo ho dá na adopciu, prípadne do Hniezda záchrany.

Hniezda záchrany asi netreba predstavovať, ich problém je, že pokiaľ mamička odovzdá dieťa do hniezda záchrany, spravidla stratí možnosť si to "rozmyslieť" a už niet cesty späť.

Adopcie sú asi tiež témou, ktorá je väčšine známa, takže moc do detailov zachádzať netreba. Samozrejme, ak by to niekoho z Vás zaujímalo detalnejšie, dajte nám vedieť a môžeme sa tým zaoberať do väčšej hĺbky. Napríklad o tom, aké sú problémy preverených čakateľov na adopciu a veci s tým súvisiace. Kontakty na vysokopostavených odborníkov z branže máme, aj informácií veľa, ale to by bolo na samostatnú kapitolu. A najmä veci, ktoré na verejnosť moc často neprejdú.


Čo chce tento článok teda na záver povedať?

V živote človeka dochádza k udalostiam, o ktorých často nevieme, že prídu. Sme mladí a krásni, a zároveň plní chuti spoznávať krásy života. Mnohí sme vo veku, kedy ešte neplánujeme rodinu. No mali by sme pri radovánkach byť aspoň trošku zodpovední – alebo aspoň tá zodpovednejšia polovička v "interakcii". Je mi jasné, že testosterón je vec niekedy veľmi záľudná :) 

A asi preto by si mala byť najmä ženská časť mládeže vedomá toho, koho do svojej hlbokej blízkosti vpustí a či ten partner, bez ohľadu na to, či krátkodobý alebo dlhodobý, je ochotný niesť potenciálne následky, ak sa "zadarí" :)

O antikoncepcii (a jej dopadoch) sa tu netreba rozpisovať, ale to by bolo na ďalší samostatný článok.

 

P.S.:

Tento článok/blog je len a len kvôli budovaniu a udržaniu ZDRAVIA, ktorý je jedným z našich pilierov aktivít. Ak sa chceš dozvedieť o nás a našich aktivitách, klikni pre viac informácii na tento link. Nemáme ambície budovať si politický kapitál alebo akokoľvek moralizovať.

Ak sa ti tento článok/blog páčil, kľudne zdieľaj tento link. Ak máš chuť použiť alebo šíriť informácie z tohto blogu, kľudne ich použi a budeme radi, ak nám o tom dáš vedieť. Ak nás niekde budeš spomínať, poprosíme však uviesť v takej forme, ako je to na našom webe (nechceme, aby naše informácie boli neskôr prekrútené, alebo vytrhávané z kontextu)  :)

Ak máš alebo ako partia máte chuť zorganizovať besedu, prednášku, workshop, alebo čokoľvek na túto tému, kľudne tak spravte – my robíme tieto veci kvôli OSVETE a nemáme primárny cieľ na tom zarábať (ak sa vôbec dá na osvete zarábať :D ...). Ak budete chcieť pomôcť zdrojovo, organizačne alebo akokoľvek, kľudne sa na nás obráťte, radi vám s tým pomôžeme.

A taktiež, ak si náhodou dievča/žena "v tom" a potrebuješ poradiť, pomôcť, kľudne sa na nás obráť, vieme, na koho ťa odporučiť, kto ti pomôže v takej ťažkej chvíli sa rozhodnúť.

A na záver, ak máš chuť zapojiť sa do našich aktivít, alebo písať blog na témy, ktoré môžu byť pre mládež prospešné, alebo zorganizovať projekty pre mládež, určite sa nám ozvi. Viď KONTAKT :)

NOVINKY

logo active-youth.org

 


Novinky

Aktuálne granty

Prichádzajúce eventy

 

14.-22.10.2021
ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE
PORONIN, POLAND

E+ V POLSKU

 

8.-15.10.2021
ERASMUS+ SEMINAR
VAL JOLY, FRANCE

 VAL JOLY, FRANCE

 

3.-11.10.2021
ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE
KAUNAS, LITVA

LITVA 2021

 

DARUJTE NÁM
VAŠE
2% DANE

Darujte 2% ACTIVE YOUTH

 

 

BLOG:
ČO SI (MOŽNO) NEVEDEL/A O POTRATOCH

Blog o potratoch

 

NOVÁ SEKCIA
INTERRUPCIE

INTERRUPCIE

 

PF 2020!

PF2020

 

21.7.2019
SUMMER PAINTBALL PARTY 2019

BRATISLAVA, SK

ACTIVE YOUTH PAINTBALL

 

DEADLINE A.S.A.P.
4.-15.8.2019
ON THE OTHER SIDE OF SCREEN
WROCLAW, PL

AY @ PL

 

DARUJTE NÁM
VAŠE
2% DANE

Darujte Vase 2% ACTIVE YOUTH

 

ACTIVE YOUTH 
@
COUNT ME IN

21.-29.4.2018
MAŽEIKIAI, LITVA

ACTIVE YOUTH @ COUNT ME IN

 

DEADLINE A.S.A.P.
21.-29.4.2018
COUNT ME IN
MAZEIKIAI, LITVA

COUNT ME IN - MAZEIKIAI

 

CALL FOR PARTNERS
25th PEACEFUL SPLIT ANNIVERSARY FORUM
TRENCIN, SLOVAKIA

SPLIT FORUM 2018

 
13.-15.10.2017
ŠKOLENIE IUVENTA

OUTDOOR AKTIVITY A ICH VYUŽITIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU
ZA KRAJ, SK
Skolenie Outdoor aktivity

6.-9.10.2017
POĽSKÉ TATRY 2017
ZAKOPANE, POLAND

ZAKOPANE

 

31.8.-1.9.2017
VYSOKÉ TATRY 2017

VYSOKE TATRY

 

JAHŇACÍ ŠTÍT
VYSOKÉ TATRY, SLOVAKIA

Jahnaci stit

 

STREET WORKOUT

WORKOUT

 

TENIS

TENIS

 

FLORBAL

FLORBAL ACTIVE YOUTH

 

FUTBAL
FUTBAL

 

TURISTIKA

TURISTIKA

 

NOVÉ KLUBY AKTIVÍT

ACTIVITY CLUBS

 

RECEPTÁR

RECEPTY ACTIVE YOUTH

 

UVAR SI VLASTNÉ JEDLO

DIY
 

FOODWATCH

FOODWATCH

 

NOVÁ STRÁNKA ZDRAVIE

ZDRAVIE ACTIVE YOUTH

 12.5.2017
DOBROVOĽNÍK TN KRAJA 2017
TRENČÍN, SK

Dobrovolnik TNK 2017

 

DO 30.4.2017
DARUJTE NÁM 2% DANE

darujte 2% dane

 

DEADLINE 31.3.2017
26.8. - 2.9.2017
ENERGY COMMUNITY
SUMMER SCHOOL 2017

OHRID, MACEDONIA

ECSS 2017
 

 

ACTIVE YOUTH JOINS PEACE PLATFORM

PEACE PLATFORM

 


MAPA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

MAPA MLADEZNICKYCH ORGANIZACII

 

SPOLUPRÁCA SO ZIPCEM

SPOLUPRACA SO ZIPCEM

 

ACTIVE YOUTH NA STRETNUTÍ s IUVENTA
OKRÚHLY STOL 2016

BRATISLAVA, SK

IUVBA2016

 

ACTIVE YOUTH NA STRETNUTÍ S TN SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU
TRENČÍN, SK

TNK

 

SPOLUPRÁCA S RADOU MLÁDEŽE TN KRAJA

RMTNK

 

DEADLINE 13.1.2017
27.1.-5.2.2017

SNOWFEST 2017
SUPERDEVOLUY, FRANCE

 SNOWFEST 2017

 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
HAPPY NEW YEAR
PF 2017

HAPPY NEW YEAR 2017 s ACTIVE YOUTH

 

2.12.2016
V DOBRÝCH RUKÁCH -VZDELÁVAME NEFORMÁLNE
TRENČÍN, SLOVENSKO

ACTIVE YOUTH v dobrych rukach

 

26.6. - 2.7.2016
ACTIVE YOUTH MÁ ÚCASTNÍKA
LETNEJ ŠKOLY ENERGETIKY 2016
 

MOJMÍROVCE, SLOVENSKO

Boris-SSE 2016

 

27.6.2016
HUG DAY 2016
BRATISLAVA, SLOVENSKO

HUG DAY 2016

 

10.-12.6.2016
V DOBRÝCH RUKÁCH -VZDELÁVAME NEFORMÁLNE
BOJNICE, SLOVENSKO

V DOBRYCH RUKACH

 

DEADLINE 10.6.2016
8.-13.8.2016
LETNÁ ŠKOLA EKONÓMIE
REMATA, SLOVENSKO

letna skola ekonomie

 

17.5.2016
NÓRSKY DEŇ ÚSTAVY
MARTIN, SLOVENSKO

norsky-den-ustavy

 

DEADLINE 25.5.2016
26.6.-2.7.2016
ENERGY SUMMER SCHOOL
MOJMÍROVCE, SK

SSofENERGY


Celý rok 2016
DEKLARÁCIA MIERU

deklaracia-mieru


Do 30.4.2016
DARUJTE NÁM 2% DANE

dve-percenta-dane


7.-13.8.2016
ENTER OUR SHIP: THE ENTREPRENEURSHIP
ROUBAIX, FRANCE

france-entre
 

14.-18.3.2016
ŠKOLENIE RMS - VZDELÁVACIE LABORATÓRIA PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU
BRATISLAVA, SK

RMS-grow

 

19.-28.5.2016
ŠKOLENIE VIDEO APPLIED SKILLS
REYJKVAVÍK, ICELAND

Iceland-skolenie

 

POZOR!!!
Len do 20.11.2015!!!

Hlasujte za náš projekt
BN STREET

Podporte SHOK BN


17.11.2015
ŠKANDINÁVSKE FILMOVÉ VEČERY

1989

BRATISLAVA, SEVERSKÉ CENTRUM

 

17.11.2015 od 10:00
MAĽOVANIE IHRISKA GUERERA

Maľovanie ihriska Guerera

BRATISLAVA, Kramáre
 

VIDEO ZO ŠKOLENIA
MARKETING 4 ALL 

Video zo školenia Marketing 4 All

5.11.2015
SPOLU O EURÓPE
BRATISLAVA, Stará Tržnica
 

DEADLINE 3.11.
INFORMAČNÉ DNI PROGRAMU ERASMUS+
ZVOLEN, KOŠICE, BRATISLAVA


30.10.2015

SEVERSKÝ KNIŽNÝ KLUB
BRATISLAVA, Gorkého 10


30.10.2015 DEADLINE
VZDELÁVAJ SA S RMS
VRÚTKY, Hotel Junior


31.10.2015 DEADLINE

EVENT MARKETING 4ALL
BRATISLAVA, Hotel Max Inn
6. - 8.11.2015


 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.

Prihlásenie