ČO SI MOŽNO NEVEDEL/A O POTRATOCH

Pridané 29.9.2020 01:14:52

ČO SI MOŽNO NEVEDEL/A O POTRATOCH

ČO SI (MOŽNO) NEVEDEL/A O POTRATOCH

 

Milí priatelia, fanúškovia a ktokoľvek, kto ste zablúdili na náš web,

Leto sa nám už skončilo, pri myšlienkach na outdoorový šport človeku stačí pozrieť von oknom a razom sa človeku nechce ísť do daždivého počasia. Nuž, aspoň si nájdeme čas podúmať nad niektorými spoločenskými problémami – najmä, ak sa týkajú aj mládeže a nášho života.

Po každoročnej uhorkovej sezóne tu máme celkom zaujímavú tému, ktorá sa týka zdravia žien, avšak na konci dňa aj mužskej časti populácie. A to tématika "prerušenia tehotenstva" alebo ľudovo povedané potraty.

Tejto téme sme sa venovali už krátko po vzniku združenia, ale nezaškodí sa k nej opäť vrátiť a možno to vyvolá bohatú a vecnú diskusiu. No a v prípade, že budeme mať od Vás pozitívne ohlasy, možno zrealizujeme aj krátky dokumentárny film a sériu besied s mladými ľudmi, či už niekde vo verejnom priestranstve, alebo formou osvety na školách.

Termín "prerušenie" tehotenstva je tak trošku zavádzajúci, pretože po prerušení tehotenstva nie je možné v tom istom tehotenstve pokračovať, čiže skôr by bolo férovejšie použiť pojem "ukončenie" tehotenstva.

Aj keď sa zvykneme verejne vyhýbať politickým témam, v tejto téme sa trošku vedie aj politická súťaž, ide však o predovšetkým o záležitosť a otázku zdravia. Keďže sme apolitická a zároveň "areligiózna" organizácia, budeme preto abstrahovať od postojov politických strán a kruhov v našom parlamente, európskom, či v spojených státoch. Taktiež nebudeme rozoberať náboženské a morálno-etické aspekty tejto témy.

Nebolo by to ani efektívne, pretože každý z nás má svoje vlastné subjektívne nazeranie, vlastné rebríčky hodnôt aj morálku, ktoré rešpektujeme. Napokon, takýchto diskusných fór je tisíce – a ich efektivita je otázna.

Preto je otázka, či nie je efektívnejšie zamerať sa radšej na objektívne skutočnosti v súvislosti s touto témou?

To, na čo by bolo zaujímavé sústrediť pozornosť mládeže, sú najmä 2 okruhy následkov, ktoré postihujú predovšetkým dievčatá/ženy absolvujúce potrat:

A. SOMATICKÉ (TELESNÉ)
B. PSYCHICKÉ

 

SOMATICKÉ NÁSLEDKY

Už si nespomínam, pri ktorom medzinárodnom fóre alebo evente padla táto tématika. Čo je však podstatné, jeden z účastníkov – lekár, mi povedal zaujimavé fakty – pri potrate dochádza alebo môže dôjsť k poškodeniu maternice ženy takým spôsobom, že žena môže ostať relatívne neplodná.

Že ide akoby o zárez na platni, kde potom hudba zakaždým poskočí na to isté miesto. Alebo inak povedané, ak ide žena na potrat, alebo z rôzných zdravotných alebo iných dôvodov absolvuje potrat napr. v treťom mesiaci, ďalšie tehotenstvo môže vyvolávať samovolný potrat v rovnakom mesiaci a žena má problém dokončiť tehotensto normálnym spôsobom.

Táto informácia mi dlho blúdila hlavou a prišla mi ako veľmi podstatná pre zachovanie zdravia našej mládeže. Pritom nás to nikto neučil na hodinách prírodopisu alebo neskôr biológie na stredných školách. Samozrejme, chápem, že učivo je treba štandardizovať a zúžiť na nejaký schválený celok, táto informácia by však mohla byť súčasťou učiva, prípadne neformálneho vzdelávania (besedy, prednášky, workshopy, atď.).


Medzi somatické / fyzické (telesné) následky potratov podľa profesorky Prof. MUDr. Evy Grey, PhD patria tieto 3 kategórie:

A. BEZPROSTREDNÉ (krvácanie, poškodenie hrdla maternice, poranenie tela maternice, poranenie močového mechúra a šok)

B. VČASNÉ (zvyšky po potrate, infekcie maternice, zápaly vajcovodov a vaječníkov)

C. NESKORÉ (Rozdeľujú sa na tie, ktoré ovplyvňujú ďalšie tehotenstvo a také, ktoré sa prejavujú alebo môžu prejaviť na zdravotnom stave ženy)

a. PRE ĎALŠIE TEHOTENSTVO

V prípade poškodenia maternice môžu na jej stene vznikať jazvy.
V prípade chronického zápalu sa vytvárajú zrasty, najmä vo vajcovodoch.

Z toho potom vyplýva neschopnosť oplodneného vajíčka uhniezdiť sa v maternici – neplodnosť, alebo neschopnosť oplodneného vajíčka prejsť vajcovodom do maternice - mimomaternicové tehotenstvo.

Poškodenie krčka maternice môže spôsobiť neschopnosť udržať plod v maternici do pôrodu, čo vedie k predčasným pôrodom alebo samovoľným potratom v prípade ďalšieho – chceného – tehotenstva.

Pri Rh negativite matky potrat zvyšuje riziko sérovej choroby u ďalších detí; táto môže viesť až k ich smrti.


b. PRE ZDRAVIE ŽENY – RAKOVINA PRSNÍKA

Prsná žľaza sa skladá z lalôčikov, ktoré v priebehu života ženy dozrievajú. Po narodení má prsná žľaza dievčatka primitívne lalôčiky 1.typu. Tieto sú nezrelé, avšakzároveň citlivé na pôsobenie karcinogénov a zhubné zvrhnutie.

V puberte sa menia z typu 1. na typ 2., ktorý je ešte vždy citlivý na karcinogény.

Počas tehotenstva dochádza pod vplyvom hormónov najprv k zmnoženiu týchto lalôčikov. V 3. trimestri tehotenstva (po 32. týždni) vyzrievajú na typ 3., ktorý má zvýšenú odolnosť voči karcinogénom.

Po pôrode sa menia na typ 4., ktorý produkuje mlieko, i tento typ má zvýšenú odolnosť voči karcinogénom.

V prípade umelého ukončenia tehotenstva zostáva v prsnej žľaze veľké množstvo „vybudených" buniek, ktoré nedozrejú a zvyšujú riziko vzniku rakoviny prsníka u tejto ženy. Riziko sa ešte viac zvyšuje, ak ide o ukončenie prvého tehotenstva.

Kompletné informácie od pani profesorky nájdete na tomto linku.


PSYCHICKÉ NÁSLEDKY

Medzi najčastejší fenomén "po" patrí tzv. "post-aborčný syndróm". Prečo sa o týchto psychických traumách žien veľa nevedelo?

- ženy po potrate trpia nie jedným, ale rôznymi psychickými problémami, ktoré sa často nedávajú do súvisu s potratovou skúsenosťou

- vnútorné napätie vnútri ženy môže byť dlho skryté a potlačené, takže sa navonok prejaví po rôzne dlhom čase od potratu (U niektorej ženy to môžu byť dni až týždne, u inej celé roky po zákroku)

- že mnohé ženy o psychických následkoch nechcú hovoriť alebo ak aj chcú, nemajú s kým. Kým ženu, u ktorej došlo k potratu samovolne, každý prejaví lútosť a spolupratričnosť, ženy, ktoré idú na potrat z vlastnej vôle, nikto neľutuje.

Každá žena je jedinečná, a každá preto prežíva tragédiu umelého potratu svojím spôsobom.

Napriek tomu sa však u mnohých objavujú rovnaké problémy ako napríklad:

- Vyprázdnenie a vytesnenie
- Podráždenie
- Vtieravé predstavy
- Problémy v sexuálnom živote
- Sebapoškodzovanie a samovraždy
- Problémy v partnerských vzťahoch
- Opakované potraty a nezdravý vzťah k deťom

Detailnejší pohľad na psychické traumy nájdete na tomto článku od pani Prof. MUDr. Evy Grey, PhD.

Čo sa týka teórie, určite to nie je čítanie, z ktorého budeme mať stavy duševnej extázy, no vedomé poznanie takýchto následkov u aspoň trochu uvažujúceho človeka vedie minimálne k jednej veci – zvažovaniu PRE-a-PROTI. Minimálne u tehotnej ženy (alebo dievčaťa). Zvažovaniu všetkých možných súvislostí a nádväzností, ktoré s akýmkoľvek krokom budú súvisieť a nasledovať.

No a u ostatných, ktorí tieto problémy nemajú, aspoň môže dôjsť k zamysleniu sa nad tým a možno upraveniu spôsobu svojho milostného života, ktorí všetci buď máme alebo aspoň chceme a určite budeme časom mať.

Problémom dnešnej doby je, že síce žijeme v dobe informačnej saturácie (zahltenosti informáciami), často sme nútení robiť rozhodnutia na základe neúplných informácií. Najmä medzi mladými ľuďmi nefunguje normálna osveta – nezaťažená politickým alebo morálnym balastom (tým však nechcem znevažovať oba aspekty – avšak ruku na srdce – koho v teenage veku zaujíma morálka alebo politika – 5% alebo ešte menej?

Každého však zaujíma objektívny následok poškodenia zdravia alebo psychiky, pokiaľ má aspoň trosku rozumu. Len nájsť ten správny balans, keď sme vo fáze "zaliatia" hormónov a chuti po rozkoši :) 

Pôvodne sme chceli natočiť anonymizované video so ženami, ktoré v minulosti absolvovali potrat (samozrejme bez uvedenia ich tváre a hlasu), aby to neboli len teoretické keci. Avšak zatiaľ sme sa nedostali do takého štádia, aby sme to zrealizovali. Nejde o techické záležitosti, skôr o to, že všetky ženy, s ktorými sme sa mali možnosť rozprávať, sa pri tejto teme do pár minút hlboko rozplakali a prišlo nám neetické dať to na video. Každopádne, bola by to asi fajne účinná terapia šokom pre mladých ľudí. Sú to veľmi silné príbehy.

Nebudeme ani popisovať ich detailné životné situácie a okolnosti, ktoré ich viedli k tomu rozhodnutiu, aby neboli identifikovateľné ich blízkymi alebo bývalými partnermi. Ktovie, možno, keď sa nám ozvú ženy, ktoré budú s takou traumou vysporiadané (ak sa to vôbec dá), možno to sem pridáme časom.

Každopádne, čo bolo u každej ženy spoločné, nehľadiac na telesné dopady, bol a u mnohých ešte stále je smútok kdesi hlboko v duši a predstava, aké by to dieťa bolo teraz, keby sa narodilo. Každoročný hlboký plač na Dušičky, kedy sa snažia na cintoríne ospravedlniť tej dušičke alebo pri pesničkách, ktoré boli buď z toho obdobia alebo filmoch s podobnou tématikou. Je to ako zárez na duši, ktorý sa nedá zmazať – s ktorým sa žena musí v rámci možnosti naučiť žiť.

Samozrejme, trošku ležérnejšie to berú mladšie ročníky, no ťažšie ženy, ktoré absolvovali potrat vo vyššom veku napríklad kvôli manželským problémom a neistote po hroziacom rozvode. U mladších žien tá ležérnosť spravidla končí pri pokusoch otehotnieť a donosiť chcené dieťatko.

Každopádne, situácia na Slovensku ohľadom potratov nieje až taká negatívna, ako bývala možno za socializmu – a čo je pozitívne, aj vtedy sa gynekológovia snažili adeptku na potrat od takého kroku v prvom rade odhovoriť. Deje sa tak aj v dnešnej dobe.

Sú tu možné alternatívne riešenia ako napríklad anonymný pôrod, hniezda záchrany alebo adopcie.

Pri anonymnom pôrode sa záležitosť vybavuje tak, že dievča, prípadne mladá žena, ide na "štúdijný pobyt" do zahraničia, kde prebehne pôrod normálnou cestou. Mamička má potom dostatok času na výber, či sa rozhodne dieťa si ponechať alebo ho dá na adopciu, prípadne do Hniezda záchrany.

Hniezda záchrany asi netreba predstavovať, ich problém je, že pokiaľ mamička odovzdá dieťa do hniezda záchrany, spravidla stratí možnosť si to "rozmyslieť" a už niet cesty späť.

Adopcie sú asi tiež témou, ktorá je väčšine známa, takže moc do detailov zachádzať netreba. Samozrejme, ak by to niekoho z Vás zaujímalo detalnejšie, dajte nám vedieť a môžeme sa tým zaoberať do väčšej hĺbky. Napríklad o tom, aké sú problémy preverených čakateľov na adopciu a veci s tým súvisiace. Kontakty na vysokopostavených odborníkov z branže máme, aj informácií veľa, ale to by bolo na samostatnú kapitolu. A najmä veci, ktoré na verejnosť moc často neprejdú.


Čo chce tento článok teda na záver povedať?

V živote človeka dochádza k udalostiam, o ktorých často nevieme, že prídu. Sme mladí a krásni, a zároveň plní chuti spoznávať krásy života. Mnohí sme vo veku, kedy ešte neplánujeme rodinu. No mali by sme pri radovánkach byť aspoň trošku zodpovední – alebo aspoň tá zodpovednejšia polovička v "interakcii". Je mi jasné, že testosterón je vec niekedy veľmi záľudná :) 

A asi preto by si mala byť najmä ženská časť mládeže vedomá toho, koho do svojej hlbokej blízkosti vpustí a či ten partner, bez ohľadu na to, či krátkodobý alebo dlhodobý, je ochotný niesť potenciálne následky, ak sa "zadarí" :)

O antikoncepcii (a jej dopadoch) sa tu netreba rozpisovať, ale to by bolo na ďalší samostatný článok.

 

P.S.:

Tento článok/blog je len a len kvôli budovaniu a udržaniu ZDRAVIA, ktorý je jedným z našich pilierov aktivít. Ak sa chceš dozvedieť o nás a našich aktivitách, klikni pre viac informácii na tento link. Nemáme ambície budovať si politický kapitál alebo akokoľvek moralizovať.

Ak sa ti tento článok/blog páčil, kľudne zdieľaj tento link. Ak máš chuť použiť alebo šíriť informácie z tohto blogu, kľudne ich použi a budeme radi, ak nám o tom dáš vedieť. Ak nás niekde budeš spomínať, poprosíme však uviesť v takej forme, ako je to na našom webe (nechceme, aby naše informácie boli neskôr prekrútené, alebo vytrhávané z kontextu)  :)

Ak máš alebo ako partia máte chuť zorganizovať besedu, prednášku, workshop, alebo čokoľvek na túto tému, kľudne tak spravte – my robíme tieto veci kvôli OSVETE a nemáme primárny cieľ na tom zarábať (ak sa vôbec dá na osvete zarábať :D ...). Ak budete chcieť pomôcť zdrojovo, organizačne alebo akokoľvek, kľudne sa na nás obráťte, radi vám s tým pomôžeme.

A taktiež, ak si náhodou dievča/žena "v tom" a potrebuješ poradiť, pomôcť, kľudne sa na nás obráť, vieme, na koho ťa odporučiť, kto ti pomôže v takej ťažkej chvíli sa rozhodnúť.

A na záver, ak máš chuť zapojiť sa do našich aktivít, alebo písať blog na témy, ktoré môžu byť pre mládež prospešné, alebo zorganizovať projekty pre mládež, určite sa nám ozvi. Viď KONTAKT :)

Diskusia

(0 komentárov)

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo