POST-ABORČNÝ SYNDRÓM

Pridané: 6.6.2020 21:30:00

06 Jún 2020

Prevzané od autora: Prof. MUDr. Eva Grey, PhD

POST-ABORČNÝ SYNDRÓM

 

Popotratový syndróm


O tom, že umelý potrat môže mať následky na psychiku ženy, ktorá ho podstúpila, sa dlho nevedelo. Zástancovia potratov tvrdili, že keď potrat urobí lekár v nemocnici a na začiatku tehotenstva, žena nebude mať telesné ani psychické problémy. Tvrdili, že komplikácie prináša len nelegálny potrat, vykonávaný v nevhodných podmienkach.

Chýba informovanosť o psychických následkoch umelého potratu. Ešte roky po tom, ako v jednotlivých krajinách začali legálne robiť potraty vyškolení zdravotníci, sa o možných popotratových problémoch nevedelo. Prečo?

Príčin je niekoľko:

• Prvá príčina je v tom, že ženy po potrate trpia nie jedným, ale rôznymi psychickými problémami, ktoré sa často nedávajú do súvisu s potratovou skúsenosťou.

• Druhou príčinou je fakt, že vnútorné napätie vnútri ženy môže byť dlho skryté a potlačené, takže sa navonok prejaví po rôzne dlhom čase od potratu. U niektorej ženy to môžu byť dni až týždne, u inej celé roky po zákroku. Spúšťacím mechanizmom je často iná kríza v jej živote: rozchod s partnerom, začiatok prechodu (menopauzy), odchod posledného dieťaťa z domu (ktorý sa prirovnáva k vyprázdneniu hniezda), narodenie ďalšieho dieťaťa alebo vnúčaťa. Veľmi často sa prejavy psychickej poruchy zhoršia v dňoch výročia potratu alebo vypočítaného termínu pôrodu dieťaťa.

• Ďalšou príčinou, prečo sa o psychických následkoch potratu dlho nevedelo, je skutočnosť, že mnohé ženy o nich nechcú hovoriť alebo ak aj chcú, nemajú s kým.

Väčšina ľudí sa k tomu totiž stavia tak, že žena má, čo chcela, a potratom sa mal jej problém vyriešiť. Ženu, ktorá potratila samovoľne, bez vlastného pričinenia, alebo takú, ktorej dieťa zomrelo, ľudia z jej okolia ľutujú. Chápu, že sa jej stalo čosi ťažké, a neprekvapuje ich jej smútok, nespokojnosť, náhle záchvaty plaču. Okolie s ňou súcíti, snaží sa ju povzbudiť a potešiť. Ženu, ktorá sa dobrovoľne rozhodla pre umelý potrat, takmer nikto neľutuje. Hoci často trpí podobne ako ženy, ktoré stratili dieťa proti svojej vôli. A možno ešte viac, práve preto, že si uvedomuje svoj vlastný podiel zodpovednosti za túto stratu.

Každá žena je jedinečná, a každá preto prežíva tragédiu umelého potratu svojím spôsobom. Napriek tomu sa však u mnohých objavujú rovnaké problémy.

Vyprázdnenie a vytesnenie

Prvým pocitom po zákroku je často úľava. Žena je rada, že „to" už má za sebou. Najmä vtedy, ak chcela, aby sa o jej tehotenstve nik nedozvedel, alebo sa bála možných komplikácií spojených s narkózou či samotným zákrokom.

Prvotnú úľavu však čoskoro vystrieda pocit vyprázdnenia – telesného i duševného. Vzniká akási citová otupenosť, ako by sa už takejto ženy po citovej stránke nič nedotklo. Zrazu nevie smútiť a žialiť, ani v situáciách, v ktorých to v minulosti robila; ale nevie sa ani tešiť a radovať z vecí, ktoré jej v minulosti rozjasňovali všednosť dní. Stáva sa menej citlivou k problémom iných ľudí, niekedy sa jej zdá, akoby samu seba pozorovala z určitého odstupu. Na ničom jej veľmi nezáleží.

Citové otupenie môže pretrvávať aj dlhodobo. Býva to vtedy, ak je obranným mechanizmom, ktorým sa žena chráni pred bolesťou, ktorú by jej spôsobovalo prirodzené prežívanie tragédie potratu. Usiluje sa zabudnúť na to, čo sa stalo, úplne to vygumovať zo svojej pamäti.

Vyhýba sa podnetom, ktoré jej skúsenosť potratu pripomínajú. Tie môžu byť u rôznych žien odlišné. Niektoré ženy sa nedokážu pozerať na bábätká, malé deti, brušká tehotných žien. Ďalším prekáža zvuk odsávačky (napríklad i u zubára), negatívne vnímajú nemocničné predmety, pachy, ale i osoby, ktoré sa im spájajú so skúsenosťou potratu.

Často si ani priamo neuvedomujú, prečo im tieto veci prekážajú, ale aj tak sa im usilujú vyhýbať. O potrate zvyčajne nerady rozprávajú, ale niektoré ho v diskusiách obhajujú práve preto, aby sa ním v myšlienkach nemuseli zaoberať.

Z psychologického hľadiska je snaha brániť sa duševnej bolesti úplne prirodzená a pochopiteľná. Ak však tento stav pretrváva dlhodobo, bráni to duševnému uzdraveniu.

Podráždenie

Jednou z reakcií na umelý potrat je i stav zvýšenej dráždivosti. Prejavuje sa vyšším podráždením v bežných životných situáciách a obrannými reakciami i na podnety, ktoré nie sú nebezpečné. V komunikácii s ľuďmi takáto osoba pôsobí nervózne, nedotklivo, hádavo.

Môžu sa u nej objaviť výbuchy zlosti aj agresívne správanie. Časté sú poruchy spánku a neschopnosť sústrediť sa. Vnútorné napätie sa môže prejavovať i telesnými príznakmi: stuhnutým svalstvom, kolísaním tlaku a pulzu, pocitom stiahnutia žalúdka. Dlhodobý stres môže podnietiť vznik tzv. psychosomatických ochorení.

Vtieravé predstavy

Niektorým ženám sa časti potratového zážitku vracajú v predstavách, ktoré sa objavujú v nečakaných momentoch a situáciách. Ženy sa ich často nedokážu zbaviť. V týchto predstavách znova prežívajú časti potratu alebo vidia potratené dieťa, pociťujú hrôzu a beznádej.

Vtieravé predstavy sa objavujú počas bdenia, ale aj v spánku, kde sa premieňajú na bizarné sny, v ktorých sa skutočné udalosti prepletajú s neskutočnými obrazmi.

Problémy v sexuálnom živote

Viac ako tretina žien po potrate má problémy so sexom, ktoré začínajú v tesnej nadväznosti na zákrok. Strácajú radosť z milovania, nedokážu si ho vychutnať, niektoré pociťujú pri ňom bolesť. Preto sa mu usilujú vyhýbať, čo znižuje šancu na plnohodnotný trvalý vzťah s mužom.

Niektoré ženy striedajú partnerov a dochádza u nich k promiskuite, ktorá predstavuje i formu trestania samej seba.

Sebapoškodzovanie a samovraždy

Depresia, popotratový stres a strata sebaúcty sú pravdepodobnou príčinou takéhoto správania sa žien, ktoré škodí im samotným. Viaceré veľké štúdie potvrdili, že ženy po potrate výrazne viac fajčia, nadmerne pijú alkohol a užívajú drogy.

U niektorých sa prejavujú poruchy príjmu potravy – prejedanie sa, ako i nadmerné postenie sa s chorobným vychudnutím. Alarmujúci je najmä vysoký počet pokusov o samovraždu, veľa z nich sa končí smrťou. Fínsky celonárodný výskum ukázal, že do roka zomrelo v dôsledku samovraždy sedemkrát viac žien po umelom potrate ako matiek, ktoré dieťa porodili.

Problémy v partnerských vzťahoch

Umelý potrat negatívne zasiahne i vzťahy, ktoré dovtedy zdanlivo dobre fungovali. Partneri sa často navzájom odcudzia, prichádza k rozchodu alebo rozvodu. Potrat nevyrieši existujúce problémy a často pridá nové. Ženy po potrate si ťažšie vytvoria funkčný trvalý vzťah pre zníženie sebaúcty, stratu dôvery k mužom, problémy v pohlavnom živote, nevyrovnané a konfliktné správanie sa, ako aj užívanie drog a alkoholu.

Opakované potraty a nezdravý vzťah k deťom

Ženám po potrate hrozí štvornásobne vyššie riziko, že pôjdu znova na potrat. Má to niekoľko príčin. Prvou je úsilie „odčiniť" predchádzajúci potrat novým tehotenstvom, napriek tomu, že pretrváva problematická situácia, ktorá ženu priviedla k predchádzajúcemu potratu.

Ďalej je to strata sebadôvery – žena si neverí, že by novému dieťaťu dokázala byť dobrou matkou.

Čo sa týka žijúcich detí, častý býva prehnaný strach o ne, ale i neschopnosť dostatočne im prejaviť svoju lásku. Výnimkou však nie je ani týranie alebo zanedbávanie žijúcich detí, ktoré súvisí s popotratovým stresom matky, jej náladovosťou a zníženou sebakontrolou.

Psychické následky po umelom potrate dokazujú, že potrat nie je ani pre ženu dobrým riešením neplánovaného tehotenstva. Navyše tieto ženy zostávajú so svojimi problémami osamotené. Pomoc ani podporu im neposkytujú ani tí, ktorí im potrat odporúčali, alebo ich doňho vyslovene nútili.

Potratom ženy nič nezískajú, ale môžu stratiť viac, než predpokladajú. Preto treba ženy pred potratom chrániť. Tým, ktoré po potrate trpia, a možno viac, ako si vieme predstaviť, treba pomôcť, aby si dokázali odpustiť. To sa dá iba vtedy, ak o popotratovom syndróme nebudeme mlčať.

Prevzané od autora: Prof. MUDr. Eva GREY, PhD

NOVINKY

logo active-youth.org

 


Novinky

Aktuálne granty

Prichádzajúce eventy

 

14.-22.10.2021
ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE
PORONIN, POLAND

E+ V POLSKU

 

8.-15.10.2021
ERASMUS+ SEMINAR
VAL JOLY, FRANCE

 VAL JOLY, FRANCE

 

3.-11.10.2021
ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE
KAUNAS, LITVA

LITVA 2021

 

DARUJTE NÁM
VAŠE
2% DANE

Darujte 2% ACTIVE YOUTH

 

 

BLOG:
ČO SI (MOŽNO) NEVEDEL/A O POTRATOCH

Blog o potratoch

 

NOVÁ SEKCIA
INTERRUPCIE

INTERRUPCIE

 

PF 2020!

PF2020

 

21.7.2019
SUMMER PAINTBALL PARTY 2019

BRATISLAVA, SK

ACTIVE YOUTH PAINTBALL

 

DEADLINE A.S.A.P.
4.-15.8.2019
ON THE OTHER SIDE OF SCREEN
WROCLAW, PL

AY @ PL

 

DARUJTE NÁM
VAŠE
2% DANE

Darujte Vase 2% ACTIVE YOUTH

 

ACTIVE YOUTH 
@
COUNT ME IN

21.-29.4.2018
MAŽEIKIAI, LITVA

ACTIVE YOUTH @ COUNT ME IN

 

DEADLINE A.S.A.P.
21.-29.4.2018
COUNT ME IN
MAZEIKIAI, LITVA

COUNT ME IN - MAZEIKIAI

 

CALL FOR PARTNERS
25th PEACEFUL SPLIT ANNIVERSARY FORUM
TRENCIN, SLOVAKIA

SPLIT FORUM 2018

 
13.-15.10.2017
ŠKOLENIE IUVENTA

OUTDOOR AKTIVITY A ICH VYUŽITIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU
ZA KRAJ, SK
Skolenie Outdoor aktivity

6.-9.10.2017
POĽSKÉ TATRY 2017
ZAKOPANE, POLAND

ZAKOPANE

 

31.8.-1.9.2017
VYSOKÉ TATRY 2017

VYSOKE TATRY

 

JAHŇACÍ ŠTÍT
VYSOKÉ TATRY, SLOVAKIA

Jahnaci stit

 

STREET WORKOUT

WORKOUT

 

TENIS

TENIS

 

FLORBAL

FLORBAL ACTIVE YOUTH

 

FUTBAL
FUTBAL

 

TURISTIKA

TURISTIKA

 

NOVÉ KLUBY AKTIVÍT

ACTIVITY CLUBS

 

RECEPTÁR

RECEPTY ACTIVE YOUTH

 

UVAR SI VLASTNÉ JEDLO

DIY
 

FOODWATCH

FOODWATCH

 

NOVÁ STRÁNKA ZDRAVIE

ZDRAVIE ACTIVE YOUTH

 12.5.2017
DOBROVOĽNÍK TN KRAJA 2017
TRENČÍN, SK

Dobrovolnik TNK 2017

 

DO 30.4.2017
DARUJTE NÁM 2% DANE

darujte 2% dane

 

DEADLINE 31.3.2017
26.8. - 2.9.2017
ENERGY COMMUNITY
SUMMER SCHOOL 2017

OHRID, MACEDONIA

ECSS 2017
 

 

ACTIVE YOUTH JOINS PEACE PLATFORM

PEACE PLATFORM

 


MAPA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

MAPA MLADEZNICKYCH ORGANIZACII

 

SPOLUPRÁCA SO ZIPCEM

SPOLUPRACA SO ZIPCEM

 

ACTIVE YOUTH NA STRETNUTÍ s IUVENTA
OKRÚHLY STOL 2016

BRATISLAVA, SK

IUVBA2016

 

ACTIVE YOUTH NA STRETNUTÍ S TN SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU
TRENČÍN, SK

TNK

 

SPOLUPRÁCA S RADOU MLÁDEŽE TN KRAJA

RMTNK

 

DEADLINE 13.1.2017
27.1.-5.2.2017

SNOWFEST 2017
SUPERDEVOLUY, FRANCE

 SNOWFEST 2017

 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
HAPPY NEW YEAR
PF 2017

HAPPY NEW YEAR 2017 s ACTIVE YOUTH

 

2.12.2016
V DOBRÝCH RUKÁCH -VZDELÁVAME NEFORMÁLNE
TRENČÍN, SLOVENSKO

ACTIVE YOUTH v dobrych rukach

 

26.6. - 2.7.2016
ACTIVE YOUTH MÁ ÚCASTNÍKA
LETNEJ ŠKOLY ENERGETIKY 2016
 

MOJMÍROVCE, SLOVENSKO

Boris-SSE 2016

 

27.6.2016
HUG DAY 2016
BRATISLAVA, SLOVENSKO

HUG DAY 2016

 

10.-12.6.2016
V DOBRÝCH RUKÁCH -VZDELÁVAME NEFORMÁLNE
BOJNICE, SLOVENSKO

V DOBRYCH RUKACH

 

DEADLINE 10.6.2016
8.-13.8.2016
LETNÁ ŠKOLA EKONÓMIE
REMATA, SLOVENSKO

letna skola ekonomie

 

17.5.2016
NÓRSKY DEŇ ÚSTAVY
MARTIN, SLOVENSKO

norsky-den-ustavy

 

DEADLINE 25.5.2016
26.6.-2.7.2016
ENERGY SUMMER SCHOOL
MOJMÍROVCE, SK

SSofENERGY


Celý rok 2016
DEKLARÁCIA MIERU

deklaracia-mieru


Do 30.4.2016
DARUJTE NÁM 2% DANE

dve-percenta-dane


7.-13.8.2016
ENTER OUR SHIP: THE ENTREPRENEURSHIP
ROUBAIX, FRANCE

france-entre
 

14.-18.3.2016
ŠKOLENIE RMS - VZDELÁVACIE LABORATÓRIA PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU
BRATISLAVA, SK

RMS-grow

 

19.-28.5.2016
ŠKOLENIE VIDEO APPLIED SKILLS
REYJKVAVÍK, ICELAND

Iceland-skolenie

 

POZOR!!!
Len do 20.11.2015!!!

Hlasujte za náš projekt
BN STREET

Podporte SHOK BN


17.11.2015
ŠKANDINÁVSKE FILMOVÉ VEČERY

1989

BRATISLAVA, SEVERSKÉ CENTRUM

 

17.11.2015 od 10:00
MAĽOVANIE IHRISKA GUERERA

Maľovanie ihriska Guerera

BRATISLAVA, Kramáre
 

VIDEO ZO ŠKOLENIA
MARKETING 4 ALL 

Video zo školenia Marketing 4 All

5.11.2015
SPOLU O EURÓPE
BRATISLAVA, Stará Tržnica
 

DEADLINE 3.11.
INFORMAČNÉ DNI PROGRAMU ERASMUS+
ZVOLEN, KOŠICE, BRATISLAVA


30.10.2015

SEVERSKÝ KNIŽNÝ KLUB
BRATISLAVA, Gorkého 10


30.10.2015 DEADLINE
VZDELÁVAJ SA S RMS
VRÚTKY, Hotel Junior


31.10.2015 DEADLINE

EVENT MARKETING 4ALL
BRATISLAVA, Hotel Max Inn
6. - 8.11.2015


 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.

Prihlásenie