SUMMER SCHOOL of ENERGY 2017

CONGRESS CENTRE OHRID (FYR of MACEDONIA)

 

 

Summer School of Energy 2017

 

English    

     For English version click on the flag :)


Medzinárodná organizácia ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT vo Viedni pozýva vysoko motivovaných magisterských a postgraduálnych študentov (Masters/PhD), výskumníkov v oblasti energetických disciplín, mladých profesionálov z vládnych inštitúcií, spoločností, think-tankov a NGO z regiónu strednej Európy a Balkánu na 2.ročník ENERGY COMMUNITY SUMMER SCHOOL, ktorý sa bude konať v Ohride od 26. augusta - 2. septembra 2017.

Cieľom tejto Letnej školy EC je propagovať rozvoj kompetencií účastníkov vo všetkých témach týkajúcich sa energetiky cez špecializovaný viacdisciplinárny program.

Letná škola je podporovaná sieťou akademických a výskumných inštitúcií v rámci i mimo ENERGY COMMUNITY.

Letnú školu 2017 podporujú Medzinárodný Visegrad Fund, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Polis University, Tirana and Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies (FEIT), Skopje.

 

Miesto: Kongresové centrum - Ohrid, FYR of Macedonia
Dátum: 26. august - 2. september 2017
Trvanie 1 týždeň
Organizátor: Energy Community Secretariat
Hostiteľ: Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje, (FEIT)
Kredity: 3 ECTS (pre magisterských študentov)
Deadline len online, 31.3.2017
Poplatky: žiadne (účastníci si hradia len cestovné)

 

letna skola energy community

 

ZHRNUTIE

Na základe predchádzajúceho ročníka (2016 Summer School Syllabus), sa letná škola 2017 zameriava na transformujúce sa sektory energetiky, špeciálne v regióne južnej a východnej Európy.

Program berie do úvahy širší geografický kontext v Európe a mimo nej a pôjde ďaleko za hranice obyčajného tréningového programu pre energetické témy. Umožní účastníkom porozumieť celú komplexnosť energetických sektorov a poskytnúť im platformu pre výmenu názorov a prispieť k formovaniu budúcnosti sektora.

Letná škola 2017 pokrýva tieto aspekty dodávateľského reťazca:

 • vedecké
 • právne
 • ekonomické
 • kultúrne
 • politické
 • technické

Bude zahŕňať obe teoretické prvky aj praktické tréningy prostredníctvom case studies (prípadové štúdie) a mock studies (modelové simulácie).

Najlepší študent a najlepšia tímová práca budú ocenené cenou pre víťaza.

Energy Community Summer School program ponúka kombináciu kurzov, prednášok a kultúrno-spoločenských aktivít. Počas tréningu budú participanti navštevovať prednášky od vysokých predstaviteľov akademickej obce ako aj expertov a odborníkov z vedúcich energetických spoločností a podobne.

Benefity

Účasť na tejto letnej škole prináša tieto benefity:

 • ECTS kredity - ENERGY COMMUNITY SUMMER SCHOOL je akreditovaná v súlade s European Credit Transfer Systémom. Participujúci študenti majú možnosť získať 3 ECTS kredity (študenti, ktorí chcú kredity, budú musieť kontaktovať vlastnú univerzitu, uznávanie kreditov závisí od domácej vzdelávacej inštitúcie. Kredity udeluje POLIS UNIVERSITY).
 • Zahraničná skúsenosť - štúdium v inej krajine a inom kultúrnom prostredí je skvelá skúsenosť a zlepšuje profil účastníkov.
 • Spoznáte krajiny EC, ich kultúru a ľudí z ich energetického sektora - letná škola je nielen o akademických informáciach, spoznáte aj množstvo známych z rôznych krajín a rôznych kultúr.
 • Získané poznatky - účastníci po absolvovaní letnej školy získajú lepší prehľad o vede, politike a regulácií energetických trhov v transformácii. Budú rozumieť výzvam na pozadí impletácie Európskych aspektov energetického práva a regulácií, ako aj budú schopní kombinovať rôzne disciplíny a prístupy zachytavajúce energetické projekty a reformy.

 benefityNÁKLADY

- účasť na letnej škole je pre všetkých účastníkov bezplatná (vrátane nákladov na program a bývanie v Ohride).
- cestovné náklady znášajú účastníci

CIEĽOVÁ SKUPINA

- Študenti Magisterského a Postgraduálneho štúdia PhD
- Vedeckí pracovníci z rôznych oblastí
- Mladí profesionáli z vládnych inštitúcií (ministerstvá, agentúry, úrady) a energetiky
- Think-tanky
- NGOs a iné


PROFIL KANDIDÁTA

Pre zaradenie uchádzača do výberu treba splniť tieto podmienky:

- 35 rokov a menej (uchádzač môže mať maximálne 35 rokov do konca letnej školy)
- Plynulá znalosť Anglického jazyka - slovom aj písmom
- národnosť jednej z týchto krajín: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Italy, Kosovo*, Latvia, Lithuania, FYR of Macedonia, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Ukraine, United Kingdom and Turkey


KRITÉRIA VÝBERU

Úspešní kandidáti budú vybraní Sekretariátom ENERGY COMMUNITY po konzultáciach so sieťou akademických a vedeckých inštitúcií participujúcich krajín na základe nasledovných kritérií:

 • Krátka seminárka (max 5 strán), v ktorej by mali byť prezentované a stručne analyzované súčasné naliehavé záležitosti energetickej politiky vzťahujúce sa k k jednej z nasledovných tém (žiadna z tém nie je hodnotená vyššie, preto kandidáti majú možnosť vybrať si tému, ktorá im je najbližšie):
  • ekonomické dopady
  • technické problémy súvisiace s výrobou energie
  • politické dopady a energetická diplomacia
  • právne aspekty
  • otázky týkajúce sa udržateľnosti energetických systémov

 • Predchádzajúce skúsenosti a znalosť v oblasti energetiky
 • Geografický balans
 • Vyvážený pomer pohlavia

Maximálny počet účastníkov letnej školy 2017 je 40.


AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LETNÚ ŠKOLU?

Registrácia na letnú školu prebieha VÝLUČNE online do 31.3.2017, avšak po skúsenostiach v minulom roku odporúčame skoršie prihlásenie - použite tento

PRIHLASOVACÍ FORMULÁRKoordinator EC Summer School

Adrian JASIMI - adrian.jasimi@energy-community.org

 

Energy Community Summer School 2017 - LETÁK

 

PARTNERI PROJEKTU:

Projekt organizuje Energy Community Secretariat v spolupráci s:

Visegrad Fund,
Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje
Open Regional Fund for South-East Europe – Energy Efficiency (ORF-EE), ktorý je financovaný German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development,
a implementovaný Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Akademickí Partneri Projektu:

Polis University, Tirana
Comenius University Bratislava
Jagiellonian University, Krakow
Masaryk University, Brno
REKK, Budapest

Visegrad Fund ORF-GIZ SKOPJE
polis UK jagelon
brno rekk  

 

 

NOVINKY

logo active-youth.org

 


Novinky

Aktuálne granty

Prichádzajúce eventy

 

14.-22.10.2021
ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE
PORONIN, POLAND

E+ V POLSKU

 

8.-15.10.2021
ERASMUS+ SEMINAR
VAL JOLY, FRANCE

 VAL JOLY, FRANCE

 

3.-11.10.2021
ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE
KAUNAS, LITVA

LITVA 2021

 

DARUJTE NÁM
VAŠE
2% DANE

Darujte 2% ACTIVE YOUTH

 

 

BLOG:
ČO SI (MOŽNO) NEVEDEL/A O POTRATOCH

Blog o potratoch

 

NOVÁ SEKCIA
INTERRUPCIE

INTERRUPCIE

 

PF 2020!

PF2020

 

21.7.2019
SUMMER PAINTBALL PARTY 2019

BRATISLAVA, SK

ACTIVE YOUTH PAINTBALL

 

DEADLINE A.S.A.P.
4.-15.8.2019
ON THE OTHER SIDE OF SCREEN
WROCLAW, PL

AY @ PL

 

DARUJTE NÁM
VAŠE
2% DANE

Darujte Vase 2% ACTIVE YOUTH

 

ACTIVE YOUTH 
@
COUNT ME IN

21.-29.4.2018
MAŽEIKIAI, LITVA

ACTIVE YOUTH @ COUNT ME IN

 

DEADLINE A.S.A.P.
21.-29.4.2018
COUNT ME IN
MAZEIKIAI, LITVA

COUNT ME IN - MAZEIKIAI

 

CALL FOR PARTNERS
25th PEACEFUL SPLIT ANNIVERSARY FORUM
TRENCIN, SLOVAKIA

SPLIT FORUM 2018

 
13.-15.10.2017
ŠKOLENIE IUVENTA

OUTDOOR AKTIVITY A ICH VYUŽITIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU
ZA KRAJ, SK
Skolenie Outdoor aktivity

6.-9.10.2017
POĽSKÉ TATRY 2017
ZAKOPANE, POLAND

ZAKOPANE

 

31.8.-1.9.2017
VYSOKÉ TATRY 2017

VYSOKE TATRY

 

JAHŇACÍ ŠTÍT
VYSOKÉ TATRY, SLOVAKIA

Jahnaci stit

 

STREET WORKOUT

WORKOUT

 

TENIS

TENIS

 

FLORBAL

FLORBAL ACTIVE YOUTH

 

FUTBAL
FUTBAL

 

TURISTIKA

TURISTIKA

 

NOVÉ KLUBY AKTIVÍT

ACTIVITY CLUBS

 

RECEPTÁR

RECEPTY ACTIVE YOUTH

 

UVAR SI VLASTNÉ JEDLO

DIY
 

FOODWATCH

FOODWATCH

 

NOVÁ STRÁNKA ZDRAVIE

ZDRAVIE ACTIVE YOUTH

 12.5.2017
DOBROVOĽNÍK TN KRAJA 2017
TRENČÍN, SK

Dobrovolnik TNK 2017

 

DO 30.4.2017
DARUJTE NÁM 2% DANE

darujte 2% dane

 

DEADLINE 31.3.2017
26.8. - 2.9.2017
ENERGY COMMUNITY
SUMMER SCHOOL 2017

OHRID, MACEDONIA

ECSS 2017
 

 

ACTIVE YOUTH JOINS PEACE PLATFORM

PEACE PLATFORM

 


MAPA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

MAPA MLADEZNICKYCH ORGANIZACII

 

SPOLUPRÁCA SO ZIPCEM

SPOLUPRACA SO ZIPCEM

 

ACTIVE YOUTH NA STRETNUTÍ s IUVENTA
OKRÚHLY STOL 2016

BRATISLAVA, SK

IUVBA2016

 

ACTIVE YOUTH NA STRETNUTÍ S TN SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU
TRENČÍN, SK

TNK

 

SPOLUPRÁCA S RADOU MLÁDEŽE TN KRAJA

RMTNK

 

DEADLINE 13.1.2017
27.1.-5.2.2017

SNOWFEST 2017
SUPERDEVOLUY, FRANCE

 SNOWFEST 2017

 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
HAPPY NEW YEAR
PF 2017

HAPPY NEW YEAR 2017 s ACTIVE YOUTH

 

2.12.2016
V DOBRÝCH RUKÁCH -VZDELÁVAME NEFORMÁLNE
TRENČÍN, SLOVENSKO

ACTIVE YOUTH v dobrych rukach

 

26.6. - 2.7.2016
ACTIVE YOUTH MÁ ÚCASTNÍKA
LETNEJ ŠKOLY ENERGETIKY 2016
 

MOJMÍROVCE, SLOVENSKO

Boris-SSE 2016

 

27.6.2016
HUG DAY 2016
BRATISLAVA, SLOVENSKO

HUG DAY 2016

 

10.-12.6.2016
V DOBRÝCH RUKÁCH -VZDELÁVAME NEFORMÁLNE
BOJNICE, SLOVENSKO

V DOBRYCH RUKACH

 

DEADLINE 10.6.2016
8.-13.8.2016
LETNÁ ŠKOLA EKONÓMIE
REMATA, SLOVENSKO

letna skola ekonomie

 

17.5.2016
NÓRSKY DEŇ ÚSTAVY
MARTIN, SLOVENSKO

norsky-den-ustavy

 

DEADLINE 25.5.2016
26.6.-2.7.2016
ENERGY SUMMER SCHOOL
MOJMÍROVCE, SK

SSofENERGY


Celý rok 2016
DEKLARÁCIA MIERU

deklaracia-mieru


Do 30.4.2016
DARUJTE NÁM 2% DANE

dve-percenta-dane


7.-13.8.2016
ENTER OUR SHIP: THE ENTREPRENEURSHIP
ROUBAIX, FRANCE

france-entre
 

14.-18.3.2016
ŠKOLENIE RMS - VZDELÁVACIE LABORATÓRIA PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU
BRATISLAVA, SK

RMS-grow

 

19.-28.5.2016
ŠKOLENIE VIDEO APPLIED SKILLS
REYJKVAVÍK, ICELAND

Iceland-skolenie

 

POZOR!!!
Len do 20.11.2015!!!

Hlasujte za náš projekt
BN STREET

Podporte SHOK BN


17.11.2015
ŠKANDINÁVSKE FILMOVÉ VEČERY

1989

BRATISLAVA, SEVERSKÉ CENTRUM

 

17.11.2015 od 10:00
MAĽOVANIE IHRISKA GUERERA

Maľovanie ihriska Guerera

BRATISLAVA, Kramáre
 

VIDEO ZO ŠKOLENIA
MARKETING 4 ALL 

Video zo školenia Marketing 4 All

5.11.2015
SPOLU O EURÓPE
BRATISLAVA, Stará Tržnica
 

DEADLINE 3.11.
INFORMAČNÉ DNI PROGRAMU ERASMUS+
ZVOLEN, KOŠICE, BRATISLAVA


30.10.2015

SEVERSKÝ KNIŽNÝ KLUB
BRATISLAVA, Gorkého 10


30.10.2015 DEADLINE
VZDELÁVAJ SA S RMS
VRÚTKY, Hotel Junior


31.10.2015 DEADLINE

EVENT MARKETING 4ALL
BRATISLAVA, Hotel Max Inn
6. - 8.11.2015


 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.

Prihlásenie